Pelisäännöt

Airsoft Kokkola pelisäännöt/rules
Versio: 2.0 (16.1.2023)

Check-list:

❏ Pelisäännöt luettu
❏ Suojamaski tai suojalasit (ja alakasvosuoja).
❏ Airsoft-ase ja ladattu akku
❏ Kuulat ja lippaat
❏ Hihanauha (mielellään kaksi)

Turvallisuus
 1. Silmien ja kasvojen suojaaminen on airsoftissa tärkeintä.
  a. Suojalasien täytyy olla airsoftiin soveltuvia. Näitä ovat esimerkiksi ballistiset suojalasit ja paintball-maskit. Jos olet epävarma, kysy kokeneelta pelaajalta ja pyydä, että laseja testataan ennen pelin alkua. Jokainen pelaaja on aina itse vastuussa omien suojalasien soveltuvuudesta lajin käyttöön. Älä ota turhia riskejä suojalasien laadun suhteen. Alle 18-vuotiaille alakasvosuoja ja umpilasit tai maski ovat pakollisia. Yli 18-vuotiaat voivat käyttää myös sankalaseja. Suosittelemme alakasvosuojan käyttöä. 
  b. Suojalasit pitää olla päässä aina kun liikut “offarin”, eli off-game-alueen ulkopuolella tai kun olet ampumaradalla.
  c. Suojalaseja ei saa poistaa pelalueella, vaikka peli olisi päättynyt. Lasit poistetaan vasta offarilla.
 2. Aseen turvallinen hallinta on tärkeää, jotta vahingoilta vältytään ja ilmapiiri pysyy turvallisena. Mikäli et ole ampumaradalla tai pelikentällä, seuraa alla olevia sääntöjä (a-d). Näitä sääntöjä on aina hyvä seurata kunnes kuulet komennon PELI KÄY (ja olet itse mukana pelaamassa):
  a. Varmista ase.
  b. Älä pidä sormea liipasimella.
  c. Älä pidä lipasta kiinnitettynä aseeseen ja varmista, että piippu on tyhjä. Ammu tyhjälaukaus kertatulella maahan tyhjentääksesi aseen piipun. Tyhjälaukaus tulee suorittaa turvalliseen suuntaan sekä tilassa, jossa jokaisella lähistön henkilöllä on suojalasit päässä.
  d. Älä osoita ketään aseella.
 3. Offari, eli off-game-alue on pelialueen turva-alue. Se on turvallinen ympäristö, jossa voi valmistautua peleihin. Tällä alueella ei tarvitse käyttää suojalaseja ja käyttäydytään sen mukaisesti.
 4. Aseiden tehorajoja on seurattava turvallisuuden, mukavuuden ja reiluuden takia. Ellet ole varma aseesi tehosta, älä käytä sitä ennen kuin olet sitä testannut. Aseen tehojen testausta voit kysyä ennen pelin alkua. Ellei muuta mainita, seuraavat säännöt aseiden tehoista pätevät kaikissa Airsoft Kokkola ry:n peleissä:
Teho (Joule)Alle 5 m ja sisätilat5-10 mYli 15 mYli 20 m
Alle 1.2JSemiSarjatuliSarjatuliSarjatuli
1.2J – 1.7JSarjatuliSarjatuliSarjatuli
1.7J – 2.25JSemiSemi
2.25J – 3JPulttilukko
 1. Pelikomentoja käytetään pelin aikana viestimiseen. Jos kuulet jonkin seuraavista komennoista, sinulla on velvollisuus toistaa komento, jotta kaikki kuulevat komennon. Tämä on turvallisuuden kannalta tärkeää.
  Komentoja on kolme:
  a. PELI KÄY – tällä komennolla peli käynnistetään.
  b. PELI SEIS – tällä komennolla peli pysäytetään. Kaikki ampuminen loppuu
  välittömästi ja pelaajat jäävät paikoilleen. Tätä komentoa voi käyttää kuka
  tahansa ja aina jos havaitaan loukkaantumisen vaara. Esimerkiksi jos
  pelialueella on ulkopuolisia, jos joku loukkaantuu tai jollain pelaajalla ei ole
  suojalasit päässä. Mikäli peli on pysäytetty PELI SEIS-komennolla, peli
  käynnistetään uudestaan PELI KÄY-komennolla.
  c. PELI OHI – tällä komennolla peli päätetään ja pelaajat palaavat offarille.
  Huomioi sääntöjen 2. kohta.
Pelisääntöjä
 1. Osuma on aina osuma. Airsoft perustuu pelaajien reheellisyyteen ja osumien kanssa ei saa fuskata. Kun sinuun osuu kuula, nosta heti käsi kunnolla pystyyn ja huuda joko OSUMA! tai HIT! Ellei muuta mainita, myös oman joukkueen osumat lasketaan.
  Kimmokkeita ei lasketa, mutta varmista että olet varma kimmokkeesta. Et voi suojautua aseesi taakse osumien välttämiseksi, eli jos kuula on tulossa sinua päin ja osuu aseeseen, lasketaan se myös osumaksi. Mikäli kuula osuu aseeseen, mutta kuulan lentorata ei muuten ole sinua päin, osumaa ei lasketa (esim. osuma piippuun sivusuunnasta). Osuman jälkeen sinut lasketaan tiputetuksi.
 2. Tähdättyjä laukauksia. Et saa ampua, ellet näe mihin ammut. Käytännössä pää täytyy näkyä vastustajalle kun ammut häntä.
 3. Päätä pienemmästä aukosta ei ammuta, ellet itse ole 1,5 m etäisyydessä aukosta. Pulttilukkoaseella voit ampua pienemmästä aukosta. Huomioi tässä aina kohta 7.
 4. ANTAUDU. Mikäli olet lähellä vastustajaasi ja selkeässä etulyöntiasemassa (vastustaja ei näe sinua), voit pyytää vastustajaasi antautumaan. Mikäli vastustaja
  antautuu, hän on tiputettu. Mikäli vastustaja ei antaudu, voit ampua häntä, huomioithan 4. kohdan. Reilun pelin ja turvallisuuden kannalta, suosittelemme näissä tilanteissa antautumista. Vastustajan voi myös tiputtaa ’puukolla’, eli koskemalla tähän kädellä.
 5. Kranaatit ja erikoisaseet. Kuulakranaatit ovat sallittuja, mikäli ne ovat airsoftiin
  tarkoitettuja. Kuulakranaatin osuma lasketaan, jos olet 3 metrin sisällä tai samassa huoneessa, jossa kranaatti laukeaa. Äänikranaatit ovat kiellettyjä, ellei toisin mainita. Savukranaattien käyttöä tiedustellaan aina pelinvetäjältä ennen pelin alkua. Heitin- ja kiväärikranaatit ovat sallittuja. Jokainen normaalista poikkeava heitin- ja kiväärikranaatti täytyy hyväksyttää pelinvetäjällä ennen käyttöä. Kranaatin kuulan osuma eliminoi pelaajan, kuten muukin kuulan osuma, ellei pelinjohto muuta mainitse.
 1. Peleissä käytetään yleensä hihanauhoja joukkueiden tunnistamiseksi. Kaikilla pelaajilla tulee olla vähintään kaksi hihanauha ja se kiinnitetään vahvemman käden hihaan selkeästi näkyville. Käytä takistasi väriltään selkeästi erottuvaa hihanauhaa.
 2. Yhdistyksen peleissä on aina käytettävä BIO-kuulia, ellei muuta mainita.
Yleistä

Vastuu
Jokainen pelaaja on vastuussa itsestään ja varusteistaan. Kuitenkin jos selvästi pystytään osoittamaan, että pelaaja on omilla toimillaan ja säännöistä piittaamatta aiheuttanut fyysistä tai materiaalista vahinkoa toiselle pelaajalle, on koituneet vahingot korvattava parhaaksi katsotulla tavalla. Mikäli löydät pelialueelta tarvikkeita (lippaat, varusteet, aseiden osat tms.) on velvollisuutesi korjata ne talteen ja toimittaa ne pelinvetäjälle.

Asenne
Pidä aina mielessäsi, että airsoft on vain leikkiä ja mukava harrastus. Mikäli sinua
huomautetaan säännöistä, älä loukkaannu, vaan paina asia mieleesi vastaavien tilanteiden välttämiseksi. Mikäli olet asiasta eri mieltä, voi siitä tietenkin keskustella järkevästi, mutta älä ala riitelemään asiasta. Nämä säännöt on tehty pelaajien ja pelialueen turvallisuutta ajatellen. Muista myös käyttäytyä hyvin kanssapelaajaa kohtaan. Vältetään kaikkea ylimääräistä huutelua ja mahdollisesti loukkaavaa toimintaa.

Päihteet
Päihteet ja airsoft eivät kuulu yhteen. Alkoholin tai muiden päihteiden nauttiminen ennen peliä tai pelin aikana on ehdottomasti kiellettyä. Väärinkäsityksien välttämiseksi alkoholipulloja, tyhjiä tai täysinäisiä, ei saa pelikentille tuoda. Tupakointi on sallittu vain sille erikseen osoitetussa paikassa.

Rangaistukset
Pelinvetäjä voi asettaa sääntöjä rikkovan tai turvallisuutta vaarantavan pelaajan enintään 8 päivän pelikieltoon. Yhdistyksen hallitus tai sen osoittama kurinpitolautakunta voi asettaa pidemmän pelikiellon pelisääntöjen vastaisesta, turvallisuutta vaarantavasta toiminnasta tai huonosta käytöksestä johtuen.